Brydż

autor admin | Wrzesień 10th, 2010

Wywodzi się od gry karcianej nazywanej wistem przeznaczonej dla 4 osób i rozgrywanej przy pomocy 52 kart, od brydża różni go brak licytacji. W wista zaczęto grać w XVI wieku w Anglii, skąd szybko wywędrował do innych krajów, w 1742 r. powstała pierwsza książka na temat tej gry, której autorem był Edmond Hoyle.

Wist zdobył ogromną popularność w Europie (w 1857 r. odbył się pierwszy turniej międzynarodowy) Rosji i Ameryce. W 1881 r. powstała Amerykańska Liga Wista.

W tym czasie najprawdopodobniej w carskiej Rosji, chociaż mogła to być również Turcja lub Egipt, powstała odmiana wista zwana brydżem. W 1927 r. Harold Vanderbilt rozbudował i uatrakcyjnił zasady gry, tworząc formę znaną obecnie.

W 1928 r. założono Amerykańską Ligę Brydżową, następnie Światową Federację Brydża, od 1960 r. rozgrywane są olimpiady w tej dziedzinie.

Do gry potrzebnych jest cztery osoby (lub 3 i tzw. dziadek) grających w parach, każda para stara się uzyskać jak najlepszy wynik w zdobywaniu lew. Talia kart liczy 52 sztuki.

Rozdanie podzielone jest na licytację i rozgrywkę, gracz który wygrywa licytację staje się rozgrywającym i dąży do zdobycia takiej liczby lew, jaką wylicytował (lub maksymalnej ilości lew, zależnie od zapisu).

Partner rozgrywającego nie bierze aktywnego udziału w grze, jego rola ogranicza się do wyłożenia kart po wiście oraz dokładania do kolejnych lew, wskazanych przez rozgrywającego.

Przeciwnicy, nazwani obrońcami, usiłują przeszkodzić rozgrywającemu w zdobyciu wystarczającej liczby lew, lub przynajmniej zminimalizowanie zdobytej przez niego liczby punktów (tzw. pozbawienie nadróbek lub doprowadzenie do wpadki).

Po każdym rozegranym rozdaniu, liczona jest liczba lew zdobyta w porównaniu z wylicytowanym kontraktem.

Podczas rozgrywki nie można się komunikować z partnerem na temat posiadanych kart i strategii gry, należy współdziałać z nim, starając się odgadnąć jakie posiada karty (w brydżu sportowym używa się kurtyny oddzielające partnerów).

Można jedynie stosować odzywki licytacyjne, sygnały wistowe i zrzutki w fazie rozgrywki.

Brydż jest dyscypliną sportową, a rozgrywane zawody dzielą się na turnieje par, teamów, turniej indywidualny i mecz brydżowy. Ze względu na zapis wyników można rozróżnić zapis maksymalny, punkty meczowe i system Pattona.